تأثیر دانش زبان‌شناختی بر یادگیری زبان خارجی

تأثیر دانش زبان‌شناختی بر یادگیری زبان خارجی

درسگفتارهای «اندیشه | زبان | ترجمه» با دکتر سعید عدالت‌نژاد

:: درسگفتار یکم ::

تأثیر دانش زبان‌شناختی بر یادگیری زبان خارجی

  • سخنران: دکتر آرزو نجفیان (دانشیار زبانشناسی – عضو انجمن زبانشناسی ایران)
  • زمان: پنجشنبه / ۲۷ دی ۱۳۹۷ / ساعت ۱۸ تا ۲۰ [برگذار شد]
  • نامنویسی: بسته شد
  • شهریه: رایگان
  • ظرفیت کلاس: ۱۶ نفر

زبان‌آموزان، بویژه زبان‌آموزان نوپا، در یادگیری زبان خارجی همواره با خطاها و چالشهای متعدد مواجهند. هدف اصلی این درسگفتار پرداختن به این مسئله است که آشنایی زبان‌آموز با مفاهیم پایۀ زبان‌شناسی چه کمکی به پیشبرد یادگیری زبان می‌کند.

در این درسگفتار نخست با مفهوم نوین زبانشناسی به‌مثابه مطالعۀ علمی زبان و زیرحوزه‌های اصلی آن نظیر آواشناسی و واج‌شناسی، صرف، نحو، و معناشناسی آشنا می‌شویم. یکی از رویکردهای نوین مطالعۀ زبان زبانشناسیِ شناختی است، که یک شاخه بینارشته‌ای و فصل مشترک روانشناسی و زبانشناسی محسوب می‌شود. در این رویکرد چگونگی تعامل زبان با شناخت توصیف می‌شود و بر این موضوع تأکید می‌شود که زبان چگونه افکار ما را شکل می‌دهد. در رویکرد شناختی، یادگیری زبان دوم و زبان خارجی یک فرایند تفکر آگاهانه و منطقی محسوب می‌شود که شامل استفاده آگاهانه از استراتژی‌های یادگیری است. استراتژی‌های یادگیری روش‌های ویژه‌ای برای حفظ و پردازش اطلاعات‌اند که باعث افزایش درک و یادگیری می‌شوند.

در این نشست علاوه بر مباحث نظری فوق، با ارائه مثالهای متعدد از زبانهای خارجی رایج، به اثرگذاری این دانش شناختی بر یادگیری زبان خارجی می‌پردازیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید