خوانش و فهم متون فلسفی (هومن پناهنده) | اندیشه‌ورزی فلسفی (ریچارد کریل)

خوانش و فهم متون فلسفی (هومن پناهنده) | اندیشه‌ورزی فلسفی (ریچارد کریل)

هدفها:

  • روان‌خوانی
  • بررسی واژگان و دستور زبان
  • ترجمه و نقد ترجمه
  • تحلیل محتوا
  • و گامهایی در جادۀ خرد
زمان: سه‌شنبه‌ها – ساعت ۱۷ تا ۲۰

نامنویسی:

شهریه: ۳۶۰ هزار تومان (بیست جلسۀ یک‌و‌نیم ساعته / ده هفته)

ظرفیت کلاس: ۱۶ نفر

 

Thinking Philosophically

An Introduction to Critical Reflection and Rational Dialogue

 

Richard E. Creel is Professor of Philosophy and Religion at Ithaca College. He is a past president of the New York State Philosophical Association and is author of Religion and Doubt (second edition, 1991) and Divine Impassibility (۱۹۸۶).

Thinking Philosophically begins by helping the reader acquire a lively sense of what philosophy is, how it began, why it persists, and how it is related to other fields of study, especially science.

Socrates — one of the wisest and most courageous people in history and therefore someone worth listening to — said that the best thing for a human to do everyday is to discuss virtue and other such topics. One of my hopes is that you will take his advice and discuss everyday at least one such topic as virtue or goodness or beauty or justice or truth or love or morality or friendship or knowledge or God or (fill in the blank!). The conviction of Socrates was, and perhaps the deepest conviction of philosophers is, that far more good comes from our discussing such topics than from ignoring them or thinking about them only in solitude. سقراط — یکی از خردمندترین و شجاعترین آدمها در تاریخ و از‌این‌رو آدمی شایان گوش‌سپردن به سخنانش — گفت بهترین چیز برای آدمی تا هر روز پیشۀ خود سازد این است که فضیلت و موضوعاتی دیگر از این دست را به بحث گذارد. یکی از امیدهایم این است که اندرز او را بپذیرید و هر روز دست کم موضوعی مثل فضیلت یا خوبی یا زیبایی یا عدالت یا حقیقت یا عشق یا اخلاق یا دوستی یا معرفت یا خدا یا (جای خالی را خودتان پر کنید!) را به بحث بگذارید. عقیدۀ راسخ سقراط این بود، و شاید ژرفترین عقیدۀ راسخ فلاسفه این است، که مباحثۀ‌مان برسر چنین موضوعاتی خیر بسیار بیشتری می‌رساند تا نادیده‌گرفتنشان یا اندیشیدن پیرامون آنها فقط در تنهایی.
به نظر اندیشمندی برجسته، انسانها همه فیلسوف‌اند، بدین معنی که‌ همگان دربارۀ واقعیت، ارزش، و دانش پیشفرضهای فلسفی دارند. این پیشفرضها در جهت‌دادن به حیات روزمرّۀ ما نقشی مهم ایفا می‌کنند. توجه به این نکته ما را بر آن می‌دارد که برای بررسی پیشفرضهای آدمیان به تحلیل فلسفی رو بیاوریم، زیرا پیشفرضهای نسنجیده چه بسا به تعصب تبدیل شوند و فرد متعصب می‌تواند سبب مصیبتهای عظیم بشود. ارزیابی نقادانۀ پیشفرضها ، نظریات، و باورهای خود و دیگران راهگشای زیستی خردمندانه در جهانی است که خطر ِآشوب مطلق و حتی فاجعه آن را تهدید می‌کند.

خواندن کتابهای تفکربرانگیز ما را برای چنین زیستی یاری می‌رساند و Thinking Philosophically از جملۀ این کتابهاست.

این کتاب را با هم می‌خوانیم با این امید که هم از فلسفه لذت ببریم و هم با امور زندگی‌مان عقلانی‌تر و منطقی‌تر برخورد کنیم.

هومن پناهنده

هومن پناهنده، متولد ۳۱ فروردین ۱۳۳۸، کارشناس ارشد زبان‌شناسی از دانشگاه تهران است. او مترجم و ویراستار فلسفه و مدرس کارگاههای ترجمۀ متون فلسفی است. پناهنده در سال ۱۳۶۹ دوره فوق‌لیسانس رشته زبان‌شناسی دانشگاه تهران را با نگارش رساله‌ای تحت عنوان «ورود مفاهیم نو و تغییر در حوزه معنایی پس از سال ۱۳۵۷ در زبان فارسی» به راهنمایی علی‌محمد حق‌شناس به پایان برد. در کنار علاقه‌ای که به زبان‌شناسی دارد، به دغدغه اصلی خود یعنی فلسفه می‌پردازد و این رشته را حرفه‌ای دنبال می‌کند. او همچنین با مترجمان جوان همکاری فراوان دارد و بیشتر نقش ویراستار را در کنار آنها بر عهده می‌گیرد.

برخی از آثار:

  • فلسفه علم، سمیر اکاشا، هومن پناهنده (مترجم)، تهران: فرهنگ معاصر.
  • پرسیدن مهم‌تر از پاسخ‌دادن است: درآمدی بر فلسفه، دنیل کلاک، ریموند مارتین، حمیده بحرینی (مترجم)، هومن پناهنده (ویراستار)، تهران: هرمس.
  • سرگذشت فلسفه، برایان مگی، حسن کامشاد (مترجم)، هومن پناهنده (ویراستار)، تهران: نشر نی.
  • درسهایی کوچک درباب مقولاتی بزرگ، لشک کولاکوفسکی، روشن وزیری (مترجم)، هومن پناهنده (ویراستار)، تهران: طرح نو.
  • «سیمون وی»، آن بگلی، هومن پناهنده (مترجم)، تهران: ماهی.

 

دیدگاهتان را بنویسید